Som sponsor og samarbejdspartner hjælper du unge med at lykkes i livet.

Vi arbejder blandt andet sammen med skoler omkring de 25 % til 28 % af alle unge der vurderes ikke uddannelsesparate. Det vil sige at hver 3-4 elev ikke vurderes at kunne fuldføre en videregående uddannelse. Vi har også et andet spændende projekt, målrettet unge der er i risiko for at havne i uheldige voldlige og narko domineret miljøer.

Læs mere i vores projekt beskrivelse her (link til projektbeskrivelse) Esporten rammer bredt og giver adgangen til at arbejde målrettet med meta læring (at lære at lære) og adgang til at arbejde med sociale og personlige kompetencer. Spillere i Hydras eSport fungerer som rollemodeller og vores trænere, med lang erfaring i den traditionelle sports verden på talent og elite niveau, samt vores samarbejde med ungdomsskoler, sociale organisationer og Helsingør Talent & Elite Giver os værktøjerne til at arbejde med den konstante læring og udvikling. Begge projekter mangler økonomisk hjælp for at lykkes. Som sponsor i Hydras eSport hjælper du med dette arbejde. Kontakt os for at lære hvordan du kan blive en del af disse fantastiske CSR projekter.